සෙංකඩගල මහනුවර වූ හැටි | Senkadagala Mahanuwara Wu Hati

රු250.00

කන්ද උඩරට ගමක උන්න වේවැල් වියන්නෙක්ට දවසක් කලේ මැදදී පුදුම සහගත ගලක් හමු වුනා. මේ ගල ලඟට කරදරයකට පත් වූ කෙනෙක් ආ විට ඔහු ඒ කරදරයෙන් මිදෙනවා. මේ ගැන ඔහු රජතුමාට දැන්වුවා. මේ දැනගත් රජු මෙහි ඔහුගේ රාජධානිය පිහිටුවා ගත්තා. මේ ගලට නම ලැබුණු හැටි කියවෙන ජනප්‍රවාද මේ පොතෙහි සඳහන් වෙනවා.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart