රංගීගේ චිත්‍රය | Rangige Chithraya

රු200.00

රංගී චිත්‍ර අදින්න ආස පුංචි ළමයෙක්. එයා හැබැයි වැඩියෙන් ආස සුදු බිත්තියේ චිත්‍ර අදින්න. මේ වැඩේට එයාගේ අම්මා නම් එච්චර කැමති නෑ. මෙහෙම චිත්‍ර අදින්න ගිහින් රංගීට මොකද උනේ කියලා බලන්නකෝ.

Out of stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart