පදේගම්පොළ ගල් ගේ පහළ වූ හැටි | Padegampola Gal Ge Pahala Wu Hati

රු220.00

මිහිඳු හිමි ලංකාවට වැඩමවූ කාලයේන් පසු බොහෝ භික්ෂුන් ගල් දෙන්වල භාවනා කරමින් රහත් වූහ.මෙසේ රහත් වී ගමින් ගමට යමින් බණ දෙසූ රහතන් වහන්සේ නමක් වැස්සකට හසුවන්න යන බව දුටු දෙවිවරු උන් වහන්සේට නොතෙමි ඉන්නට ගල් ගෙයක් මවන ලදී. මෙය ලංකාවේ ඇති එකම ගල්ලෙනයි. මේ ගල් ලෙන ගැන වූ අපුරු ජනප්‍රවාදයයි මේ.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart