ඔබේ නමින් සෑය බඳිම් ස්වර්ණමාලියේ | Obe Namin Saaya Bandim Swarnamaliye

රු200.00

ගැමුණු කුමාරයා අනුරාධපුරයේ සිංහාසනය දිනා ගත් පසුව එහි ඉදිකරවූ සෑයට නම ලැබුණු හැටි ගැන කියවෙන ඉතිහාස කතාවකි. සෑය බඳින්න ගසක් කපන විටි එහි සිටි දේවතාවියක් එයට විරුද්ධ වුනු අයුරුත් අවසානයේ අයගේ නමින් සෑය බඳින්නට රජු යෝජනා කළ පසු ඇය එතනින් නික්මෙන්නට තීරණය කළ අයුරුත් මෙහි දැක්වේ.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart