ගොංගල කන්ද ලොවට දෙන පණිවිඩය | Gongala Kanda Lowata Dena Paniwidaya

රු220.00

ගොංගල කන්ද මුදුනේ තිබෙන ගොනාගෙයි ගොවියගෙයි හැඩයේ ගල සැදුණු හැටි පැහැදිලි කරන ජනප්‍රවාදයකි. තිරිසන් සතුන්ගෙන් කන්න බොන්න නොදී වැඩ ගන්න එක වැරදී වගේම ඔවුන්ට ආදරය කරුණාව ලබාදී ඔවුන්ව රැක ගැනීම අපගේ යුතුකම බවද මෙයින් අපට මතක් කර දෙයි.

5 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart