දෙගල්දොරුවෙ රන් දෑකැති | Degaldoruwe Ran Daakathi

රු200.00

බොහොම ඉස්සරහ අමුණුගම කියන ගමේ සිටි බොහොම දක්ෂ ගොවි මහතෙක් ලොකු ගල් ගුහාවක් ඇතුලට ගිහින් එහි තිබූ රන් දෑකැති දැක පුදුම වුනා. ඔහු හැමදාම එක් දෑකැත්තක් රැගෙන ඒකෙන් ගොයම් කපා නැවතත් එහි ගිහින් තිබ්බා. නමුත් දවසක් වැඩි තණ්හාවක් ඇතිවී ඔහු අතින් වරදක් සිදුවුණා. මේ සිද්දියත් සමඟම මේ ස්ථානයට දෙගල්දොරුව කියන නම ලැබුණා. ඒ වගේම පසුව රජු විසින් එතන විහාරයක් කරවුවා. එයද දෙගල්දොරුව රජ මහා විහාරය නමින් නම් වූවා.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart