හෙරලිය | Heraliya

රු210.00

ඉස්සර මිනිස්සු දැනගෙන හිටියේ නෑ කොස් කියන්නේ රසවත් කෑමක් කියලා. සක් දෙවියෝ තමයි වෙස් වලාගෙන ඇවිත් ඒ ගැන මිනිස්සුන්ට කියලා දුන්නේ. ඒ වගේම කොස් වලට හෙරලි කියලා නම හැදුනෙත් ඒ අතරෙයි.

2 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart