හීන ලන්තය | Heena Lanthaya

රු300.00

මම හරි දඟයි කියා අම්මගෙන් හරිම බැනුම්. දවසක් මගේ හිත රිදිලා මන් ඇඳ උඩ පෙරලි පෙරලි හිටියා. ඔහොම ඉන්නකොට අලි කිඹුලෙක් ඇවිත් මගේ ඇඳ අහසට අරගෙන ගියා. මන් ගියේ මටම හරියන තැනකට. මෙහෙ ඕන තරම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart