හිත ඇත්නම් පත කුඩා ද? | Hitha Athnam Patha Kuda Da?

රු250.00

ජාතක කථා ඈත අතීතයේ සිටම සිංහල බෞද්ධ සමාජයට ගුරුහරුකම් දුනි. මේ කථා පොඩි දරුවන්ට ආසාවෙන් ද කෙටියෙන් ද කියවිය හැකි අයුරින් ඉදිරිපත් කිරීම මේ පොත් පෙළේ අරමුණයි.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart