හයවන පරාක්‍රමබාහු රජතුමා | Hayawana Parakramabahu Rajathuma

රු220.00

විජය රජුගෙන් පටන් ගෙන අපේ අවසාන රජු වන ශ්‍රී වික්‍රම රාජසිංහ ගෙන් අවසන් වන යුගය ඉතා දිග එකකි. මේ කාලය තුල විවිධ රජවරු අප රට පාලනය කළහ. මේ එම රාජාවලිය ගැනයි.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart