සුදු සිනිඳු තුවාය | Sudu Sinidu Thuwaya

රු210.00

හාවට ඉස්සර කාලේ සුදු සිනිඳු හමක් තිබුනේ නෑ. මේ නිසා ඉර තදින් පයලා තිබුණු වෙලාවට හාවා එළිමහනෙ පැන පැන දිව්වේ නෑ. දවසක් දොළ  අයිනේ පඳුරක් උඩ තිබුණු සිනිඳු තුවායක් දැකලා හාවට ඒක පොරවා ගන්න හිතෙනවා. ඒක තුවායේ අයිති කාරයා නම් ඒක දන්නේ නෑ. ඒ නිසා එයා තාම කල්පනා කරනවා එයාගේ තුවාය දොළ ඉවුරට ගෙනාවද නැද්ද කියලා.

6 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart