සිනාමලී | Sina Mali

රු300.00

සිනාමලී හැමතිස්සෙම හිනා වෙලා ඉන්න ළමයෙක්. එයාගේ හිනාව නිසා ගමේ හැමෝම හිනා වෙලා ඉන්න පුරුදු උනා. දවසක් මේ ගමට අලුතෙන් පවුලක් ආවා. ඒ පවුල නැවතුනේ සිනාමලීගේ එහා ගෙදර. මේ ගෙදර හිටියා නපුරු මන්තරකාරියක්. එයාට ඕනේ උනා ගමේම තියෙන සිනාව නැති කරන්න. එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වෙයිද?

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart