සරා පුරයේ සිරිපා පියුම | Sara Puraye Siripa Piyuma

රු200.00

චීනයේ සිට මහායාන පොත් දෙකක් සොයාගෙන ලංකාවට ආ ෆා හියන් නම් භික්ෂුව සිරීපාදය වැද පුදා ගත් බව කියවේ. ඉන්පසු සියම් දේශයේ සිට නොයෙක් වන්දනා පිරින් සිරිපා කරුණාවට මෙහි ඇවිත් ඇත. මෙහිදී ඔවුන්ට දැන ගන්න ලැබුනේ සිරිපා පතුලක් ඔවුන්ගේ රටෙත් ඇති බවයි. එම පතුලේ වතුර පිරී ඇති බවත් එම වතුරෙන් ඔනම ලෙඩක් සුව කල හැකි බවත් ජනප්‍රවාදයකි.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart