සඳීගේ සිහිනය | Sandige Sihinaya

රු250.00

සඳී ඉන්නේ එයාගේ අත්තම්මත් එක්ක. සඳීගේ අම්මයි තාත්තයි සුරංගනා ලෝකේ ගිහින් කියලයි එයා හිතන් ඉන්නේ. අම්මයි තතත්තයි නැතුව සඳීට හරිම පාලුයි. ඉතින් හැමදාම සඳී අහස දිහා බලන් ඉන්නවා අම්මයි තාත්තයි දැක ගන්න. සඳීට අම්මයි තාත්තයි දැකගන්න ලැබෙයිද?

15 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart