රතු දිමියා | Rathu Dimiya

රු400.00

රතු දිමියා කැමති නෑ දිමි රංචුවත් එක්ක ඉන්න. එයාට ඕනේ උනේ තනියම ඉන්න. එයා තනියෙන් ගෙයක් හදාගෙන වෙනම ඉන්න ගොඩක් මහන්සි ගත්තා. එත් අන්තිමට එයාට යාළුවන්ගේ උදවු ඕන උනා.

රතු දිමියා කොහොමද වෙනස් උනේ කියලා කතාව කියවලම බලන්න.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart