රජ වාසලට යන පාර | Raja Wasalata Yana Paara

රු300.00

ගමයයි, ගමහමිනේයි, ගමදෝනියි පිටිසර ගමක හිටිය දුප්පත් පවුලක්. මෙයාලට තිබ්බ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ තුන් දෙනාටම කන් ඇහෙන්නේ නෑ. දවසක් මෙයාලගේ නිවාස අසලින් යන තරුණයෙක් රජ වාසලට යන පාර ඇසුවා. අන්තිමට මොහුට රජ වාසලට යන්න ලැබේද කියලා බලන්නකෝ.

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart