රජ්ජුරුවන්ගෙ තේරවිලි තුන | Rajjuruwange Therawili Thuna

රු350.00

එකෝමත් එක කාලෙක හිටපු රජතුමාට ඕනේ උනා තමන් අනිත් අයට වඩා ඉතාමත් බුද්ධිමත් බව පෙන්නන්න. ඒ නිසා රජතුමා තමා දෙන තේරවිලි 3 විසදන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවනම් රජ වාසලට එන මෙන් රට පුරා අණ බෙරයක් යැවුවා. අන්තිමට කවුද මේවා විසදන්නේ කියලා කතාව කියවලම බලන්නකෝ.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart