මහප්පා | Mahappa

රු225.00

“දුක දුරු බදාදා හඳ නොබලන් සෙනසුරාදා.” මහම්මා කීවා. මේ නිසා මහප්පා බිම බලාගෙනයි පාර දිගේ කඩේට ගියේ. මහප්පාට හඳ නොබලාම ආපහු එන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා බලන්නකෝ.

1 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart