මහනුවර සොයාගත් පුංචා | Mahanuwara Soyagath Puncha

රු225.00

පුංචා කැලේ ඇවිදින්න ගිහින් අතරමන් වෙනවා. එයාට අලියෙක් හම්බෙනවා. දැන් කොහොමද මේ අලියාගෙන් බේරෙන්නේ? අලියට බයේ දුවද්දී පුංචාට හම්බෙනවා කන්දක්. මේ කන්ද ඔයාලා හොඳට දන්නා තැනක්.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart