මහදැන මුත්තා සහ ගෝල පිරිස | Mahadana Muththa Saha Gola Pirisa

රු275.00

මහදැනමුත්තා අපේ ජන කතන්දරවල කියැවෙන බොහොම අපූරු කෙනෙක්. එයාගෙයි, එයාගේ ගෝලයන්ගෙයි කතන්දර අහන, කියවන ඔනෑම කෙනෙක්ට ඒවා කවදාවත්ම අමතක නොවන්නේ ඒ කතන්දර ඒ තරමටම රසවත්, හිනා පිරුණු කතන්දර වන නිසයි.

4 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart