බොරු කකුල්කාරයා | Boru Kakulkaraya

රු250.00

බණ්ඩා හරිම කම්මැලී. ඒ මදිවට නිතරම බොරු කියනවා. වැඩක් පලක් නොකර බොරුවක් කියලා කෑම ඉල්ලා ගන්න තමයි මෙයා පුරුදු වෙලා හිටියේ. මෙහෙම බොරු කියන්න ගිහින් දවසක් බණ්ඩා හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගත්තා.

2 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart