පෙර පාසල් වැඩ පොත 1 | Pera Pasal WedaPotha 1

රු1,250.00

පෙර පාසැල් විෂය නිර්දේශය සම්පුර්ණයෙන්ම ආවරණය වන සේ සම්පාදනය වූ මෙම වැඩ පොත් පෙළ 1,2 සහ 3 වශයෙන් පොත් 3 ක් ලෙසට නිර්මාණය වී ඇත. වසරේ සෑම දිනටම එක් අභ්‍යාසයක් බැගින් නිර්මාණය වූ මෙම පොත් පරිශීලනයෙන් දරුවාගේ ගණිත සංකල්පය, දැනුම, හසුරු කුසලතා වර්ධනය මෙන්ම යහපත් ආකල්ප රෝපණය ද සිදු වෙයි.

මේ වසරේ පළමු වාරය වෙනුවෙන් සම්පාදනය වූ ගුණසේකර පෙර පාසැල් පොත් මාලාවේ පළමු වැන්නයි.

2 in stock

Category:
0
No products in the cart