පියාඹන තොප්පිය | Piyambana Thoppiya

රු250.00

දවසක් එක්තරා මහත්මයෙක් කඩේට ගිහින් කුඩයක් මිලදී ගත්තා. ඒක එයා ඔළුවේ දා ගත්තා. තට්ටේ රත් වෙලා නිසා තොප්පියට ඔළුව උඩ ඉන්න අමාරුයි. තොප්පිය දැන් මොනවා කරයිද?

2 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart