පලතුරු යහළුවෝ | Palathuru Yahaluwo

රු180.00

වැස්සයි සුළඟයි තදින්න තිබුණ නිසා සරිනි වෙනදට වඩා කලින් නින්දට ගියා. උදේ වෙලා බලනකොට වැස්ස පායලා. එත් මිදුල තාම තෙතයි. වත්ත පහළ පලතුරු ගස් වල ගෙඩි බිම වැටිලා තුවාල කරගෙන. හරි වැඩේ. සරිනිගේ යාලුවෝ ටික පව්.

Out of stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart