පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ | Parangiya Kotte Giya Wage

රු300.00

කුණාටුවත් එක්ක මහා නැව් ගණනාවක් වරායට ගහගෙන අවා. මේ ආපු අයව එකපාරට රජතුමා ගාවට ගෙනියන්න සිංහලයින් කැමති උනේ නෑ. ඒ නිසා කෙටි පාරක් තියෙද්දී දුර පාරකින් රජ වාසලට අරගෙන ගියා. කෙටියෙන් ආ හැකි මගක් තියෙද්දී ඒ දේට හුඟක් කල් ගන්නවනං ඒකට අදටත් අපි කියන්නේ පරංගියා කෝට්ටේ ගියා වගේ කියලා.

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart