නරි නයිදේ රැවටුණා | Nari Naide Rewatuna

රු225.00

නරි නයිදේ හැමෝවම රවැට්ටුවා. හැබැයි ඉබිහාමි හිතුවා නරි නයිදෙට හැමදාම එයාලව රවට්ටන්න දෙන්න හොඳ නෑ කියලා. බලමුකෝ ඉබි හාමිට මේ නරි නයිදෙට පාඩමක් උගන්නන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා.

1 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart