දෝණියන්දෑට තෑගි පිට තෑගි | Doniyandaata Thaagi Pita Thaagi

රු220.00

ගමහාමිනේ තමන්ගේ මියගිය දුවට දෙන්න කියලා හොර හිඟන්නෙකුට රැවටී තෑගි පිට තෑගි දුන්න අපූරු කතාවක්. ගමහමිනේ මෝඩයි කියමුකෝ. හැබැයි මේ හොරා අල්ල ගන්න ගිය ගමරාලටත් අන්තිමට තමන්ගේ අස්සයාව ඔහුටම දෙන්න වුනා.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart