දොයි අම්මා | Doi Amma

රු300.00

උදේ පාන්දරින් නැගිටලා දවස තිස්සේ වැඩ කරලා අම්මට ගොඩක් මහන්සියිනේ. ඒ හින්ද අපි හැමෝම එකතුවෙලා අම්මට උදවු කරමු. එතකොට අම්මට ඉක්මනට නිදියන්න පුළුවන් නේ. දොයි දොයි කියලා අපට අම්මව නිදි කරන්න පුළුවන් නේ.

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart