චූටි මල්ලියා | Chooty Malliya

රු300.00

හංසී  හරිම ආසයි චිත්‍ර අදින්න. ඒත් එයාගේ චූටි මල්ලිගෙන් ඒවා බේරගන්න හරිම අමාරුයි. හංසීගේ පාසැලේ චිත්‍ර තරගයකට එයා චිත්‍රයක් අදින්නයි ලෑස්තිය. මේ මල්ලියත් එක්ක ඒ වැඩේ ටිකක් අමාරුයි. හංසීට චිත්‍රය අදින්න පුළුවන් වෙයිද බලන්නකෝ.

4 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart