ගමරාල දිව්‍ය ලෝකෙ ගිය හැටි | Gamarala Diwya Loke Giya Hati

රු350.00

ගමරාලගේ හේන පාලු කරන්න ආපු අලියාගේ නැට්ටේ එල්ලිලා ගමරාල දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහින් වස්තුව අරගෙන එනවා. මේවා දැකලා ඔන්න ගමේ අයටත් දිව්‍ය ලෝකෙ යන්න ඕනේ වෙනවා. බලන්නකෝ මේ ඔක්කොටෝම දිව්‍ය ලෝකෙ යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා.

5 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart