ගමරාලයි යක්කුයි | Gamaralayi Yakkui

රු300.00

කැලේ හිටිය යකෙක් බයකරගෙන ගමරාල හැමදාම කුරක්කන් මල්ලක් ගෙදරට ගෙන්න ගත්තා. මේ දැනගත් තව ලොකු යකෙක් ගමරාලට හොඳ පාඩමක් උගන්නන්න හිතා ගත්තා. කවුද අන්තිමට පාඩම ඉගෙන ගත්තේ කියලා මේ පොත කියවලම බලන්නකෝ.

5 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart