ගමරාලයි මහ යකායි | Gamaralayi Maha Yakayi

රු350.00

කලින් කියූ ගමරාලයි යක්කුයි කතාවේ එන යක්කු දෙදෙනා තාමත් හැමදාම ගමරාලගේ ගෙදරට කුරක්කන් ගෝනියයි එළවළු වට්ටියයි අරගෙන යනවා. දිනක් මේ යක්කුන්ගේ රැලේ රැස්වීමකට ගමරාල එයාගේ අයියත් එක්ක හැංගිලා සහබාගි වුණා. මේ ගමරාලට යක් රැලම බයකරගන්න පුළුවන් වෙයිද

5 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart