කිඹුල් මල්ලි | Kimbul Malli

රු300.00

චූටි බබා සත්තු වත්ත බලන්න ගියා. සත්තු වත්තේ හිටපු කිඹුල් පැටියෙක්ට චූටි බබා එක්ක යාලුවෙන්න හිතුනා. කොහොමද මේ දෙන්න යාලු වෙන්නේ කියලා බලන්නකෝ.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart