කිඳුරු කුමාරි | Kinduru Kumari

රු300.00

මහා මුහුදේ ඈත පුංචි දුපතක හිටපු නිර්භීත කුමාරයෙක් දවසක් ඈත රටකට යන්න නැවු නැග්ගා. මුහුදු ගමනේදී එයාට පුංචි කිඳුරු කුමරියක් හමු වුනා. නිර්භීත කුමාරයා කිඳුරු කුමාරි ඇත්ත කුමරියක් කරේ කොහොමද කියලා බලන්නකෝ.

2 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart