කවුද මට ආදරේ | Kawuda Mata Adare

රු200.00

පූස් පැටියා නිදි අතරේ කවුදෝ එයාව පාරට ගෙනත් දාලා. අනේ පැටියාගේ අම්මත් නෑ. පූස් පැටියට හරිම බයයි. හැමතැනම අමුතුයි. හැමෝම එයාව එළවනවා. අනේ ඉතින් පූස් පැටියට ආදරේ කරන්න කවුරුත් නැද්ද?

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart