කදිම පාසලේ හොඳම නිළිය | Kadima Pasale Hondama Niliya

රු750.00

රඟපෑමෙත්, වයලින් වදනයේත් අසාමාන්‍ය දක්ෂතා ග්ලැඩ්ස්ගෙන් හා මිරාබෙල්ගෙන් වෙතින් සොයා ගැනෙයි. කදිම පාසලේ පංති නායිකාවක් වීමට එල්සි සුදුසු නැති බව ළමයි වටහා ගනියි. කදිම පාසලේ තවත් වරයක ළමයින්ගේ හපන්කම්, මෝඩකම් අතරේ නිවුන් සොහොයුරියන් හැසිරෙන්නේ කුමන ආකාරයටද?

2 in stock

Categories: , Tag:
0
No products in the cart