කදිම පාසලේ දුෂ්ට පාලිකාව | Kadima Pasale Dushta Palikawa

රු750.00

කදිම පසලේ මිත්‍රශීලී නේවාසිකාගාර පාලිකාව අසනීපෙනි. අලුතින් එන පාලිකාව නපුරු ගති පල කරයි. ඇගේ දියණිය කෙලම්කාරයෙකි. මොවුන් පරදන්නේ කෙසේද?

2 in stock

Categories: , Tag:
0
No products in the cart