උඩ ගිය බබා | Uda Giya Baba

රු400.00

පොඩි ළමයෙක් හිටියා බත් කන්නෙම නැති. එයා බත් වෙනුවට කිරි විතරයි බිවුවේ. කිරි විතරක් බොන නිසා එයාට කවුරුත් කිවුවේ කිරි කියලා. කිරි බර අඩු නිසා දවසක් හුළඟට උඩ ගියා.

පුංචි දුවේ පුතේ ඔයාලත් කිරි වගේ බත් කන්නේ නැතිනම් ඔයාලටත් කිරිට වෙච්ච දේ වෙන්න පුළුවන්.

3 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart