ඉගිලෙන තරුව | Igilena Tharuwa

රු300.00

ඉස්සර කාලේ කණාමැදිරියට නිවි නිවි පත්තුවෙන එළියක් තිබුණේ නැහැ. දවසක් අහසින් වැටුණු තරුවක් කණාමදිරියට ලැබුණා. කණාමැදිරියගේ ඇඟට කොහොමද ඒ තරුවෙන් එළිය ලැබුනේ කියලා දන්නවද?

1 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart