අවුරුදු තෑගි | Awurudu Thaegi

රු225.00

අවුරුද්දට කෑම මේසේ ලෑස්තියි. තාම අත්තම්මයි මුත්තයි අවේ නෑ. කලින්දා පුංචා අත්තම්මටයි මුත්තටයි අළුත් ඇඳුම් තෑගි කරා ඇඳගෙන එන්න කියලා. බලන්නකෝ මේ දෙන්න මොනවද ඇඳගෙන එන්නේ කියලා.

4 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart