අන්දරේ ලිඳට පැනපු හැටි | Andare Lindata Panapu Hati

රු350.00

ඔන්න ඉතින් රජ බිසව ඉස්සරහ තමන්ගේ කන් ඇහෙන්නේ නැති බව කියලා ලජ්ජාවට පත් කල එකට අන්දරේගේ බිරිඳ ටිකක් තරහින් හිටියේ. එහින්ද අන්දරේ රෑ වෙලා ආපු දවසක අන්දරේ දොර ඇරියේ නෑ. අන්දරේ ඒපාර කියනවා බලාගන්න කවුරුත් නැති නිසා ලිඳට පනිනවලු. ටිකකින් ලිඳට කවුදෝ පනිනවා වගේ සද්දයක් ඇහුනා. ඒ පැන්නේ අන්දරේවත් ද?

2 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart