අන්දරේ – රජ වාසල කවටයා | Andare Raja Wasala Kawataya

රු300.00

එකෝමත් එක කාලෙක රජතුමාට රජවාසලේ හිටපු කවටයා තමයි අන්දරේ කියන්නේ. රජවාසලේ හැමෝම අන්දරේට ආදරෙයි එයාගේ විහිලු තහළු නිසා. දවසක් අන්දරේට රජ බිසව කිවුවා එයාගේ හමිනේව එක්කගෙන එන්න කියලා රජවාසලට. අන්දරේ රජ බිසවටයි එයාගේ හමිනේටයි කරපු කවටකමක් ගැනයි මේ පොතේ කියන්නේ.

Out of stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart