අන්දරේ අන්නාසි කෑ හැටි | Andare Annasi Kaa Hati

රු300.00

දවසක් ගොවිරාල කෙනෙකුගේ වාත්තේ අවාරයේ අන්නාසි ගෙඩියක් හට ගත්තා. මේක රජතුමාට දෙන්න ඕනේ බව ඔහු තීරණය කළා. එත් දිනක් බලනකොට මේ ගෙදියේ බාගයක් කාලා. මේ ගැන ඔහු රජතුමාට කියුවා. අන්නාසි කෑ හොරා අන්දරේ බව හෙළි වුනා. මේකට අන්දරේට ලැබෙන දඬුවම මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ.

5 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart