අද නම් හරි නරක දවසක් | Ada Nam Hari Naraka Dawasak

රු300.00

හා පැංචා හරිම කලබලෙන්. කරන හැම වැඩේම වරදිනවා. බැනුම් ගොඩයි. දඩුවම් ගොඩයි. ඉතින් එයා හිතන්නේ අද හරිම නරක දවසක් කියලා. ඇත්තටම එදා නරක දවසක් ද කියලා චූටි දූලා පුතාලා මේ පොත කියවලම බලන්නකෝ.
ඔයාලත් උදේට නැගිටින්න කම්මැලි නම්, මේ පොතෙන් ඒ නරක පුරුද්ද නැති කරගන්න පුලුවන්ද කියලත් බලන්නකෝ. ඔයාලාට දැනුන දේ අපිට ලියන්නත් අමතක කරන්න එපා.

3 in stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart