අත්තම්මගේ උපන්දිනේ | Aththammage Upandine

රු300.00

චූටි දූලා පුතාලගේ උපන්දිනේට හැමදාම අත්තම්මයි සීයයි තෑගි ගොඩක් දෙනවා නේද? හැබැයි ඔයාලා අත්තම්මගෙයි සීයගෙයි උපන්දිනේට මොනවද කරන්නේ. මේ කතාවේ කුoචන පුතා එයාගේ අත්තම්මගේ උපන්දිනේට මොකද කරන්නේ කියලා බලන්නකෝ.

Out of stock

Category: Tags: , ,
0
No products in the cart