අච්චාරු මුට්ටිය | Achcharu Muttiya

රු210.00

සිරිමල් හැම සතියෙම කඩේට අච්චාරු මුට්ටියක් අරගෙන යනවා. මේ කඩේ මුදලාලි හැමදාම පිඟන් කෝප්ප හෝදලා වතුර පාරට දානවා. දවසක් සිරිමල් කඩේ ඉස්සරහ ලිස්සලා වැටුනා. මුට්ටිය බිඳුණා. දැන් මේකට වගකියන්න ඕනේ කවුද?

3 in stock

Category: Tags: ,
0
No products in the cart